Herkomst

Voor zover ik heb kunnen nagaan vanachter de computer zijn zo rond 1930 een aantal mensen (broers??) met de naam Snaar richting Nederland gekomen om te gaan werken bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Vanuit Amsterdam vertrokken vele schepen naar Indië om geladen met specerijen en dergelijke enkele maanden later terug te keren.

Johannes Snaar, “onze stamvader” voor zover ik heb terug kunnen gaan, is zeer waarschijnlijk de zoon van een van de teruggekeerde VOC vaarders.

Ook Frans Snaar (al dan niet een broer) kwam vanuit Hannover en heeft zich in Heemstede gevestigd. Frans had drie dochters, dus die tak kwam al snel ten einde…..

In willekeurige volgorde kwam ik de volgende namen tegen, als oudsten van de Snaren….

Ook is een van de “broers” via de Verenigde West-Indische Compagnie naar Amerika gevaren en is daar kennelijk blijven hangen. Er wonen nog enkele gezinnen met de naam Snaar in de verenigde Staten.

Ook in Zweden komen we de naam tegen.